(укр) Клініко-діагностична лабораторія

Телефон відділення:
(044) 518-00-44

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

 • (укр) Види лабораторних досліджень

  (укр) 1. Загальний аналіз крові:

  – кількість лейкоцитів, абсолютна кількість та процентний вміст лімфоцитів, абсолютна кількість та процентний вміст лейкоцитів середнього розміру (моноцити, еозинофіли, базофіли), абсолютна кількість та процентний вміст гранулоцитів (нейтрофіли паличкоядерні та сегментоядерні, гемоглобін, кількість еритроцитів, гематокрит, середній об’єм еритроцитів, середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті, середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах, коефіцієнт варіації ширини розподілу еритроцитів по об’єму, стандартне відхилення ширини розподілу еритроцитів по об’єму, кількість тромбоцитів

  – ШОЕ- швидкість осідання еритроцитів

  – кількість ретикулоцитів

  – дослідження на малярійний плазмодій

   

  2. Загальноклінічні дослідження:

   А) Сеча:

  – визначення фізичних властивостей (діурез, колір, прозорість, питома вага),визначення pH сечі, визначення білку, глюкози (якісно, кількісно), кетонові тіла, білірубін, уробіліноген, гематурія, лейкоцити, бактерійурія

  – визначення амілази в сечі

  – підрахунок кількості ферментних елементів (метод  Нечипоренко)

  – визначення функціональної спроможності (метод  Зимницького)

  – мікроскопічне дослідження осаду сечі

  – дослідження на наявність ацетону

  – мікроальбумінурія

  Б) Кал:

  – визначення фізичних та хімічних властивостей

  – дослідження на приховану кров

  – мікроскопічне дослідження

  – знаходження гельмінтів та їх яєць і личинок

  – виявлення найпростіших

  – копрограма

  В) Виділення статевих органів:

  – дослідження  виділень статевих органів

  – цитологічне дослідження

  Г) Харкотиння:

  – визначення фізичних властивостей

  – мікроскопічне дослідження

  – цитологічне дослідження

  – виявлення збудника туберкульозу

  Д) Жовч:

  – визначення фізичних властивостей;

  – мікроскопічне дослідження;

  – виявлення  лямблій та гельмінтів;

  Е) Рідина із серозних порожнин:

  – визначення фізичних властивостей, проба Рівальта;

  – визначення білку;

  – мікроскопічне дослідження;

  – цитологічне дослідження;

  Є) Ліквор:

  – визначення глюкози,  білку

  – визначення хлоридів

  – підрахунок клітин крові (цироз)

  – мікроскопія

   

  3. Біохімічні дослідження:

  А) Показники білкового обміну:

  – загальний білок

  – альбумін

  Специфічні білки-(ревмопроби):

  – С – реактивний білок

  – АСЛО-О

  – ревматоїдний фактор

  Б) Показники азотного обміну:

  – сечовина

  – креатинін

  – сечова кислота

  – кліренс  по ендогенному креатиніну

  В) Ліпіди:

  – холестерин

  – тригліцериди

  – ліпопротеїди високої щільності(ЛПВЩ)

  – ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)

  – ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)

  Г) Ферменти:

  – аланін-амінотрансфераза (АЛТ)

  – аспартат-амінотрансфераза (АСТ)

  – лужна фосфатаза (ЛФ)

  – альфа-амілаза

  – ліпаза

  – лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

  – гамаглутамінтрансфераза (ГГТ)

  – креатинфосфокіназа (КФК)

  –  КФК –МВ фракція

  Д) Показники вуглеводного обміну:

  – глюкоза

  – глікований гемоглобін

  Ж) Пігментний обмін:

  – загальний білірубін

  – прямий білірубін

   

  4. Імунологічні дослідження:

  – изначення груп крові системи АВО

  – визначення резус фактору

   

   5. «Швидкі тести»:

  • визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В
  • визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту С
  • дослідження на СНІД
  • дослідження на хелікобактер
  • дослідження на приховану кров
  • дослідження на кардіомаркери (тропонін І, міоглобін, КФК, КФК-МВ).

   

  6. Мікробіологічні методи дослідження:

  • дослідження крові на стерильність та гемокультуру
  • дослідження спинномозкової рідини, жовчі, сечі, виділень дихальних шляхів, з очей, вух , інфікованих ран, статевих органів
  • дослідження на кишкові інфекціі
  • дослідження на анаеробну інфекцію
  • визначення чутливості виділених мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів.

   

  7. Визначення газів та електролітів крові:

  рН, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Hct,  глюкоза, лактат. Розрахункові параметри: НСО3-, ТСО2, ВЕact, O2SAT.

   

  8. Тести коагулограм:

  протромбіновий  час (ПТЧ), МНО(INR), АЧТЧ, тромбіновий час (ТЧ), фібриноген.

 • (укр) Лабораторне обладнання

  (укр)

  • Загальний аналіз крові виконується на гематологічному аналізаторі ВС-3000 Plus – 18 параметрів (3dif).
  • Аналіз виконується на аналізаторі сечі URISCAN PRO – 11 параметрів)
  • Одним з аналізіторів, на якому виконуються біохімічні дослідження є автоматичний біохімічний аналізатор А-25. Аналізатор Random Access А-25 – був розроблений компанією BioSystems S. A. (Іспанія) для виконання біохімічних досліджень. Він надає достовірні і точні результати (внутрішня програма контролю якості, побудова кривих Levey-Jenings, з урахуванням правил Westgard. Звіти по тестах, по пацієнтах та з контролю якості);
  • Для визначення кислотно-лужного стану та електролітів використовується      GEM Premier 3000. GEM Premier 3000 – ефективна и гнучка система для проведення досліджень в відділеннях реанімації. Точні результати визначення електролітів і газів крові надаються за 2 хвилини
  • Тести коагулограм визначаються за допомогою HUMACLOT Duo – сучасного 2-канального оптичного коагулометра для визначення основних параметрів системи згортання крові
 • Лікарі відділення

Top