Клініко-діагностична лабораторія

Телефон відділення:
(044) 518-00-44
Крятченко Олена Борисівна
КрятченкоОлена Борисівна
Завідувач відділення
Лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії
Стаж: 27 років

Клініко-діагностична лабораторія (КДЛ) розташована на 3 поверсі. В КДЛ працює 19 лікарів  та 37 лаборантів.

Ми виконуємо гематологічні, цитологічні, імунологічні, біохімічні, бактеріологічні види досліджень. Лабораторія атестована. Бактеріологічний відділ має дозвіл на роботу зі збудниками ΙΙΙ-ΙV груп патогенності.

Щороку в КДЛ  проводиться близько 1,3 млн лабораторних досліджень, до 3,5 тисяч – щодня. Лікарі підтримують тісний зв’язок з кафедрою лабораторної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика,  беруть участь  в науково-практичних семінарах та конференціях.

Співробітники лабораторії разом з Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф неодноразово брали участь у наданні медичної допомоги постраждалим в інших країнах: Туреччині, Індії, Ірані, Пакистані.

У всіх відділах КДЛ регулярно проводиться внутрішньолабораторний контроль якості. Окрім цього, ми регулярно беремо участь у міжлабораторному контролі якості, зокрема у міжнародному, що підтверджено відповідними сертифікатами.

Відділи лабораторії

1/ Клінічний:

– загально-клінічний

– гематологічний

– бактеріологічний

– біохімічний (працює цілодобово)

2/ Нагальна лабораторна діагностика:

– експрес-лабораторія хірургічної служби

– експрес-лабораторія реанімаційної служби

 • Види лабораторних досліджень

  1. Загальний аналіз крові:

  – кількість лейкоцитів, абсолютна кількість та процентний вміст лімфоцитів, абсолютна кількість та процентний вміст лейкоцитів середнього розміру (моноцити, еозинофіли, базофіли), абсолютна кількість та процентний вміст гранулоцитів (нейтрофіли паличкоядерні та сегментоядерні, гемоглобін, кількість еритроцитів, гематокрит, середній об’єм еритроцитів, середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті, середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах, коефіцієнт варіації ширини розподілу еритроцитів по об’єму, стандартне відхилення ширини розподілу еритроцитів по об’єму, кількість тромбоцитів

  – ШОЕ- швидкість осідання еритроцитів

  – кількість ретикулоцитів

  – дослідження на малярійний плазмодій

   

  2. Загальноклінічні дослідження:

   А) Сеча:

  – визначення фізичних властивостей (діурез, колір, прозорість, питома вага),визначення pH сечі, визначення білку, глюкози (якісно, кількісно), кетонові тіла, білірубін, уробіліноген, гематурія, лейкоцити, бактерійурія

  – визначення амілази в сечі

  – підрахунок кількості ферментних елементів (метод  Нечипоренко)

  – визначення функціональної спроможності (метод  Зимницького)

  – мікроскопічне дослідження осаду сечі

  – дослідження на наявність ацетону

  – мікроальбумінурія

  Б) Кал:

  – визначення фізичних та хімічних властивостей

  – дослідження на приховану кров

  – мікроскопічне дослідження

  – знаходження гельмінтів та їх яєць і личинок

  – виявлення найпростіших

  – копрограма

  В) Виділення статевих органів:

  – дослідження  виділень статевих органів

  – цитологічне дослідження

  Г) Харкотиння:

  – визначення фізичних властивостей

  – мікроскопічне дослідження

  – цитологічне дослідження

  – виявлення збудника туберкульозу

  Д) Жовч:

  – визначення фізичних властивостей;

  – мікроскопічне дослідження;

  – виявлення  лямблій та гельмінтів;

  Е) Рідина із серозних порожнин:

  – визначення фізичних властивостей, проба Рівальта;

  – визначення білку;

  – мікроскопічне дослідження;

  – цитологічне дослідження;

  Є) Ліквор:

  – визначення глюкози,  білку

  – визначення хлоридів

  – підрахунок клітин крові (цироз)

  – мікроскопія

   

  3. Біохімічні дослідження:

  А) Показники білкового обміну:

  – загальний білок

  – альбумін

  Специфічні білки-(ревмопроби):

  – С – реактивний білок

  – АСЛО-О

  – ревматоїдний фактор

  Б) Показники азотного обміну:

  – сечовина

  – креатинін

  – сечова кислота

  – кліренс  по ендогенному креатиніну

  В) Ліпіди:

  – холестерин

  – тригліцериди

  – ліпопротеїди високої щільності(ЛПВЩ)

  – ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)

  – ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ)

  Г) Ферменти:

  – аланін-амінотрансфераза (АЛТ)

  – аспартат-амінотрансфераза (АСТ)

  – лужна фосфатаза (ЛФ)

  – альфа-амілаза

  – ліпаза

  – лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

  – гамаглутамінтрансфераза (ГГТ)

  – креатинфосфокіназа (КФК)

  –  КФК –МВ фракція

  Д) Показники вуглеводного обміну:

  – глюкоза

  – глікований гемоглобін

  Ж) Пігментний обмін:

  – загальний білірубін

  – прямий білірубін

   

  4. Імунологічні дослідження:

  – изначення груп крові системи АВО

  – визначення резус фактору

   

   5. «Швидкі тести»:

  • визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В
  • визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту С
  • дослідження на СНІД
  • дослідження на хелікобактер
  • дослідження на приховану кров
  • дослідження на кардіомаркери (тропонін І, міоглобін, КФК, КФК-МВ).

   

  6. Мікробіологічні методи дослідження:

  • дослідження крові на стерильність та гемокультуру
  • дослідження спинномозкової рідини, жовчі, сечі, виділень дихальних шляхів, з очей, вух , інфікованих ран, статевих органів
  • дослідження на кишкові інфекціі
  • дослідження на анаеробну інфекцію
  • визначення чутливості виділених мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів.

   

  7. Визначення газів та електролітів крові:

  рН, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Hct,  глюкоза, лактат. Розрахункові параметри: НСО3-, ТСО2, ВЕact, O2SAT.

   

  8. Тести коагулограм:

  протромбіновий  час (ПТЧ), МНО(INR), АЧТЧ, тромбіновий час (ТЧ), фібриноген.

 • Лабораторне обладнання

  • Загальний аналіз крові виконується на гематологічному аналізаторі ВС-3000 Plus – 18 параметрів (3dif).
  • Аналіз виконується на аналізаторі сечі URISCAN PRO – 11 параметрів)
  • Одним з аналізіторів, на якому виконуються біохімічні дослідження є автоматичний біохімічний аналізатор А-25. Аналізатор Random Access А-25 – був розроблений компанією BioSystems S. A. (Іспанія) для виконання біохімічних досліджень. Він надає достовірні і точні результати (внутрішня програма контролю якості, побудова кривих Levey-Jenings, з урахуванням правил Westgard. Звіти по тестах, по пацієнтах та з контролю якості);
  • Для визначення кислотно-лужного стану та електролітів використовується      GEM Premier 3000. GEM Premier 3000 – ефективна и гнучка система для проведення досліджень в відділеннях реанімації. Точні результати визначення електролітів і газів крові надаються за 2 хвилини
  • Тести коагулограм визначаються за допомогою HUMACLOT Duo – сучасного 2-канального оптичного коагулометра для визначення основних параметрів системи згортання крові
 • Лікарі лабораторії

  Алісова Людмила Миколаївна
  АлісоваЛюдмила Миколаївна
  Клініко-діагностична лабораторія
  Бактеріолог вищої кваліфікаційної категорії
  Стаж: 26 років
  Василенко Лариса Петрівна
  ВасиленкоЛариса Петрівна
  Клініко-діагностична лабораторія
  Біолог вищої кваліфікаційної категорії
  Стаж: 15 років
  Горецька Світлана Олександрівна
  ГорецькаСвітлана Олександрівна
  Клініко-діагностична лабораторія
  Лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії
  Стаж: 28 років
  Грінчук Ірина Миколаївна
  ГрінчукІрина Миколаївна
  Клініко-діагностична лабораторія
  Біолог другої кваліфікаційної категорії
  Стаж: 8 років
  Давиденко Тетяна Юріївна
  ДавиденкоТетяна Юріївна
  Клініко-діагностична лабораторія
  Біолог першої кваліфікаційної категорії
  Стаж: 13 років
  Зайцев Петро Васильович
  ЗайцевПетро Васильович
  Клініко-діагностична лабораторія
  Лікар-лаборант другої кваліфікаційної категорії
  Стаж: 5 років
  Кмитюк Валентина Павлівна
  КмитюкВалентина Павлівна
  Клініко-діагностична лабораторія
  Лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії
  Стаж: 45 років
  Коваль Олена Олексіївна
  КовальОлена Олексіївна
  Клініко-діагностична лабораторія
  Біолог, спеціаліст
  Стаж: 1 рік
  Охрімець Марина Анатоліївна
  ОхрімецьМарина Анатоліївна
  Клініко-діагностична лабораторія
  Біохімік, спеціаліст
  Стаж: 1 рік
  Покатило Світлана Вікторівна
  Покатило Світлана
  Клініко-діагностична лабораторія
  Лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії
  Стаж: 10 років
  Пономаренко Оксана Геннадіївна
  ПономаренкоОксана Геннадіївна
  Клініко-діагностична лабораторія
  Біолог, спеціаліст
  Стаж: 1 рік
  Пророкова Анна Генадіївна
  ПророковаАнна Генадіївна
  Клініко-діагностична лабораторія
  Лікар-лаборант, спеціаліст
  Стаж: 1 років
  Трохименко Валентина Олексіївна
  ТрохименкоВалентина
  Клініко-діагностична лабораторія
  Лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії
  Стаж: 35 років
  Чекулаєва Таміла Петрівна
  Чекулаєва Таміла
  Клініко-діагностична лабораторія
  Лікар-лаборант першої кваліфікаційної категорії
  Стаж: 10 років
  Челапко Олена Вікторовна
  ЧелапкоОлена Вікторовна
  Клініко-діагностична лабораторія
  Лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії
  Стаж: 24 роки
  Чінікіна Світлана Олександрівна
  ЧінікінаСвітлана Олександрівна
  Клініко-діагностична лабораторія
  Бактеріолог вищої кваліфікаційної категорії
  Стаж: 47 років
  Шемчук Людмила Петрівна
  ШемчукЛюдмила Петрівна
  Клініко-діагностична лабораторія
  Лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії
  Стаж: 45 років
  Яценко Наталя Василівна
  ЯценкоНаталя Василівна
  Клініко-діагностична лабораторія
  Біолог першої кваліфікаційної категорії
  Стаж: 8 років
Top