Історія

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги є комплексною науковою і лікувально-профілактичною установою, яка вже упродовж 33 років надає в стаціонарі цілодобову невідкладну медичну допомогу населенню при гострих захворюваннях, травмах,  нещасних випадках та отруєннях.

КМКЛШМД також є науково-організаційним методичним і навчальним центром міста з питань екстреної допомоги. Ми тісно взаємодіємо із Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, з лікувально-профілактичними закладами міста Києва, ЛШМД України та з немедичними установами в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

На базі лікарні функціонують Центр невідкладної нейрохірургії, Центр невідкладної травматології, Київський міський центр з лікування больових синдромів.

КМКЛШМД почала будуватись у 1979 році як багатопрофільна клінічна лікувальна установа районного підпорядкування (Дніпровський район м. Києва) на 840 ліжок з підстанцією швидкої та невідкладної медичної допомоги на 72-100 тисяч викликів на рік. Була введена в дію 24 грудня 1984 року згідно з наказу ГУОЗ № 340.

З 2005 року по теперішній час лікарню очолює Олександр Анатолійович Ткаченко,  Заслужений лікар України, кандидат медичних наук.

За 33 роки безперервної роботи наша лікарня надала медичну допомогу близько 1,7 млн хворим, зокрема близько 1, 2 млн пацієнтів було госпіталізовано.

Основний профіль клінічної лікарні – хірургічний. Загалом у лікарні було виконано понад 471 тис. операцій, прооперовано 450 тис.  хворих, з приводу поранень серця виконано понад 475 операцій, при вогнепальних пораненнях близько 1700 операцій, встановлено понад 1800 ендопротезів (станом на 01.03.2018). Уперше в Києві пересадку печінки виконали в лікарні швидкої медичної допомоги.

У лікарні щорічно надають термінову медичну допомогу близько 35% хворих по м. Києву, оперують 27-30% хворих з екстреної  хірургії.   Лапароскопічні  операції в лікарні застосовуються  майже у  50% пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини. При плановій хірургії  відсоток лапароскопічних операцій досягає 75-80%.

Наші лікарі та медсестри у складі госпіталю МНС України брали участь у наданні допомоги населенню, що постраждали від землетрусів, у Туреччині (1999), Індії (2001), Ірані (2003), Пактистані (2005), де виконали понад 520 операцій.

Разом з кафедрами, які розташовані на базі лікарні, ми розробили та впровадили в лікувально-діагностичний процес 123 раціоналізаторські пропозиції, отримали 135 патентів та за останні п’ять років 16 свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твір, 128 навчально-методичних  посібників та рекомендацій. Видано 39 монографій, надруковано 2236 наукових статей та 557 тез в матеріалах конференцій та з’їздів, зроблено 1626 доповідей,  захищено 32 кандидатські дисертації (статистика подана станом на 01.03.2018р).

Хірурги, нейрохірурги, судинні хірурги  провели в інших лікувально-профілактичних закладах Києва понад 4000 консультації та близько 400 оперативних втручань за межами лікарні.

Одна із наших переваг – тісна співпраця із закордонними клініками США, Австрії, Німеччини, Франції, Великобританії з обміну досвідом надання допомоги хворим та травмованим. На базі лікарні проводяться міжнародні подвійні сліпі плацебоконтрольовані рандомізовані дослідження ефективності та безпечності фондопарину натрію у хворих з гострим коронарним синдромом “Оазіс 5,6.” та дослідження тедісамілу для швидкої конверсії фібріляції передсердь у синусовий ритм “ Солвей- S 116 ”.

У 2016 р. проводяться міжнародні подвійні плацебоконтрольовані дослідження ефективності та безпечності  рівароксабану, брилінту, статинів  у хворих з гострим коронарним синдромом, з ІХС і цукровим діабетом. У 2017 році інфарктне відділення приймало участь в міжнародному сліпому  рандомізованому  дослідженні по застосуванню ривароксабану по протоколу „ RIVAROXDVT 3002” та препарату  корвітін у хворих гострим інфарктом міокарду, проводилися дослідження ефективності та безпечності алірокумабу у хворих з гіперхолестеринемією.

 • Відділення та ліжковий стаціонар

  Станом на 01.03.2018 року ліжковий фонд лікарні становить 675 одиниць, із них за профілем:

  • хірургічних – 270;
  • травматологічних – 90;
  • нейрохірургічних – 135;
  • судинної хірургії – 30;
  • терапевтичних (невідкладна терапія + токсикологія) – 75;
  • кардіологічних (інфарктних) – 45;
  • реанімаційних – 48.

  Установа має всі необхідні для надання ургентної допомоги підрозділи. Функціонують чотири хірургічних відділення, три нейрохірургічних, два травматологічних, відділення політравми, судинної хірургії, інфарктне відділення, відділення токсикології, відділення невідкладної терапії 4 відділення інтенсивної терапії (загального профілю, невідкладних станів, нейрохірургічного профілю, екстрокорпоральної детоксикації). Крім того, в лікарні є приймальне відділення, операційне відділення, відділення ендоскопічної діагностики та малоінвазивної хірургії, ультразвукової діагностики; променевої діагностики №1 та №2 (СКТ та МРТ); трансфузології; фізіотерапевтичне відділення; клініко-діагностична лабораторія; токсикологічна лабораторія; відділення паталогічної анатомії. На базі лікарні працює травмпункт Дніпровського району.

  На базі лікарні працюють відділення, яких немає в інших ЛПЗ міста:

  • Судинна хірургія
  • Токсикологія
  • Хірургія хребта та спинного мозку
  • Невідкладна терапія
 • Наші переваги у різних напрямках екстреної медичної допомоги

  За історично короткий термін наша лікарня стала одним із головних клінічних закладів м.Києва з надання невідкладної медичної допомоги хворим та постраждалим, відомим за його межами працею своїх медичних працівників, сміливими і бездоганними новими методами лікування.

  Протягом останніх років в хірургічних відділеннях значно розширився діапазон оперативних втручань, поглибилась спеціалізація відділень. Почали виконуватись ексклюзивні оперативні втручання, які не виконуються в інших  лікувальних закладах: ургентна ПДР – при кровотечах з пухлини голівки підшлункової залози на пізніх стадіях; реконструктивні операції на жовчовивідних протоках при механічній жовтяниці; об’ємні резекції печінки при доброякісних та злоякісних пухлинах; реконструктивно-функціональні операції при онкологічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

  Значно розширились ендоскопічні втручання: поліпектомії, ендоскопічна ретроградна панкреато-холангографія з папілотомією і літоекстракцією та літотрипсією, дисекція та резекція слизової оболонки з пухлинами шлунково-кишкового тракту, постановка чрезшкірної ендоскопічної гастростомії.

  У лікарні велику увагу приділено освоєнню, впровадженню в практику й удосконаленню виконання лапароскопічних та малоінвазивних  операцій. Розроблені та захищені патентами лапароскопічні втручання при ургентній патології органів черевної порожнини: апендектомія, холецистектомія, різні види  герніопластики, лапароскопічне зашивання або висічення перфоративної виразки ДПК, лапароскопічний вісцеролізіс, лапароскопічне виділення кіст яйників при їх розривах. Крім того, виконуються лапароскопічні операції при діафрагмальних грижах, доброякісних пухлинах шлунку (GIST), ревізія магістральних жовчних протоків при механічній жовтяниці ( холедохоскопія), при доброякісних захворюваннях матки (фіброміома, лейоміома), при кістах селезінки.   Вироблена стратегія лікування хворих з  кровотечами з розширених вен стравоходу шляхом лапароскопічної редукції кровотоку при цирозах печінки та спленомегалії.

  Широко використовуються методи екстракорпоральної детоксикації при різних гострих та хронічних захворюваннях (цироз печінки, гострий панкреатит, перитонітах різної етіології, екзо- та ендогенних отруєннях, політравмі та ін.).

  У відділенні судинної хірургії виконуються оперативні втручання  при тромбозах судин, післятравматичних аневризмах, виконується пластика артерій при травмах, лікування різних форм варикозної хвороби нижніх кінцівок.

  За останні три роки значного розвитку досягнуто в нейрохірургії. Освоєні та широко виконуються хірургічні втручання з приводу видалення гематом мозку (субдуральних, епідуральних,.внутрішньомозкових), усунення вдавлених переломів, артеріальних аневризм головного мозку, крововиливів у стовбур. Особливих успіхів досягнуто в хірургічному лікуванні пухлин головного мозку основи черепу – аденоми, гіпофізу, краніофарінгіоми, пухлин мосто-мозкового кута та краніовертебрального переходу.

  В хірургії хребта та спинного мозку проводяться оперативні втручання  з приводу травматичних ушкоджень хребта (транспедикулярна фіксація, корпороектомія з послідуючим корпоросиндезом), при об`ємних утвореннях хребта та захворюванях хребта (дискектомія з послідуючим  металоостеосинтезом різних видів), малоінвазивні операції – вертебропластика. Всі операції виконуються з використанням сучасного операційного обладнання (операційного мікроскопа, ультразвукового дисектора, міні-інстументарія). Майже всі оперативні втручання  при пухлинах мозку є ексклюзивними та унікальними.

  В травматології освоєно та впроваджено в практику сучасні методи остеосинтезу та ендопротезування при переломах кісток. Впроваджуються малоінвазивні методи артроскопічного лікування пошкоджень. Широко використовуються інші малоінвазивні операції з використанням ЕОПУ. Всі впроваджені  методи хірургічного лікування відповідають світовим стандартам.

 • Наші партнери

  Упродовж багатьох років лікарня є навчальною і клінічною базою для різних кафедр медичних закладів:

  1. Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця:
  • кафедра факультетської хірургії № 2 (проф. Фомін П.Д.);
  • кафедра хірургії стоматологічного факультету (проф. Тутченко М.І.);
  • кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії (проф.. Маланчук В.Д.);
  • кафедра клінічної фармакології (проф. Хайтович М. В);
  • кафедра загальної практики (сімейної медицини) проф..Гирина О.М.;
  • кафедра патологічної анатомії №2 ( проф. Гічко С. Г.).
  • кафедра стоматології інституту післядипломної освіти (проф. Антоненко Н. Ю.);
  1. Національної медичної академії післядипломної освіти

  ім.П.Л.Шупика:

  • кафедра медицини невідкладних станів (проф. Зозуля І.С.);
  • кафедра нейрохірургії (проф. Поліщук М.Є.);
  • кафедра анестезіології та інтенсивної терапії (проф. Лоскутов О.А.);
  • кафедра медицини катастроф (проф. Рощин Г.Г.);
  1. Української військово-медичної академії:
  • кафедра військової хірургії (проф. полковник медичної служби Заруцький Я.І.).
  1. Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (директор Мороз Е. Д.).
  2. Київського медичного коледжу (директор В’юницький В.П.)

   

   

Top